Jpolski.pl

Matura z języka polskiego, matura ustna

Bertolt Brecht – komunistyczny pisarz

Bertolt Brecht urodził się 10 lutego 1898 roku w Augsburgu. W 1916 roku związał się z Paulą Banholzer, która był młodsza od niego o trzy lata. Mieli jednego syna Franka, który zginął w 1943 roku na froncie wschodnim. Bertolt nigdy się jednak z Paulą nie ożenił, natomiast w 1922 roku wziął ślub z aktorką Marianne Zoff. Związek ten jednak przetrwał jedynie 6 lat, po czym ponownie się ożenił z Helene Weigel. Miał z nią syna Stefana i córkę Barbarę. W 1922 roku otrzymał nagrodę Kleista za pierwsze dramaty, które napisał. Bertolt był nie tylko cenionym pisarzem, ale także stworzył teatr epicki. W 1947 roku został wezwany przez komisję Kongresu USA do natychmiastowego stawienia się na przesłuchanie, gdyż był podejrzany o działalność komunistyczną. Zmarł on na atak serca w wieku 58 lat 14 sierpnia 1956 roku. Przed śmiercią zażyczył sobie, aby umieścić w jego sercu sztylet, oraz aby ciało umieścić w stalowej trumnie, co uniemożliwi przedostanie się do niego robaków.